درباره ما

فراتر از تدارکات بروید، تجارت انقلاب کنید.

دفتر مرکزی

  • ترکیه، استانبول، ماسلاک، مجتمع لینک پلازا، طبقه 38، واحد 398

  • info@rojingroup.com

  • 0079619045632 - 00905415846067 - 00989179507796

  • 0079619045632

ارسال پیام

اطلاعات تماس

دفاتر و نمایندگی های ما

Enter your keyword